CHEMICAL CONTROL OF ADAPTIVE FUNCTION OF PLANT PATHOGENIC FUNGI

Название : CHEMICAL CONTROL OF ADAPTIVE FUNCTION OF PLANT PATHOGENIC FUNGI

Издано : Doklady Biochemistry and Biophysics // 2015. Т. 461. № 1. С. 69-71

Авторы : Khomutov R.M., Khurs E.N., Osipova T.I., Zhemchuzhina N.S., Mikituk O.D., Nazarova T.A., Shcherbakova L.A., Dzhavakhiya V.G.

/media/jornal/2015/page/649

 

Scroll to top