ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТОВ НА VENTURIA PYRINA — ВОЗБУДИТЕЛЯ ПАРШИ ГРУШИ

Название : ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТОВ НА VENTURIA PYRINA — ВОЗБУДИТЕЛЯ ПАРШИ ГРУШИ

Издано : Микология и фитопатология // 2015. Т. 49. № 1. С. 50-55

Авторы : Белошапкина О.О., Вахшех И.Н.Н., Рябченко А.С.

/media/jornal/2015/page/682

 

Scroll to top